Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Có bao nhiêu quốc gia trên toàn thế giới được chính phủ Mỹ chấp thuận chương trình đầu tư EB5?

Có 48 quốc gia trong đó có Việt Nam.