Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Để tham gia và chương trình EB5, Nhà đầu tư phải đầu tư bao nhiêu tiền?

Dự án tiêu chuẩn đầu tư là 1,000,000 USD. Có những dự án đặc biệt được sự chấp thuận của US Homeland Security Department, số tiền đầu tư được hạ thấp xuống còn 500,000 USD. Nhà đầu tư còn phải chuẩn bị thêm một khoản tiền lệ phí hành chính và phí luật sư để hoàn tất thủ tục đầu tư.