Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Đầu tư theo chương trình EB5 có rủi ro hay không?

Luật di trú bắt buộc đầu tư dự án phải có rủi ro. Mức độ rủi ro tùy theo:

  • Dự án.
  • Chủ đầu tư.