Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Các yếu tố nào cần xem xét khi chọn dự án được cho là an toàn giảm thiểu rủi ro?

Hiệu quả kinh tế của dự án.

Nhóm luật sư/chuyên gia kinh tế lo thủ tục hồ sơ, thẩm định và chọn lọc dự án để giới thiệu với nhà đầu tư.

Phương án hoàn vốn của chủ dự án.