Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Thời gian mất bao lâu để Sở di trú (USCIS) xem xét và chấp thuận hồ sơ đầu tư EB5?

Tùy theo số lượng hồ sơ nộp mỗi năm vào chương trình EB5.

Direct EB5: từ 9 tháng – 14 tháng

Regional Center: từ 12 tháng – 24 tháng