Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Đầu tư và định cư New Brunswick

Nếu bạn quan tâm trong việc chuyển đến New Brunswick và trở thành một công dân của Canada thì Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick (NBPNP) có thể xem là hoàn hảo cho bạn

Để được lựa chọn tham gia chương trình Business Skills, bạn cần phải:

  • Có những kỹ năng và kiến thức kinh doanh phù hợp với ngành nghề mà bạn định kinh doanh tại New Brunswick.
  • Kinh nghiệm điều hành ở cấp quản lý cấp cao hoặc làm chủ doanh nghiệp.
  • Sở hữu khối lượng tài sản ròng tối thiểu là CAD 300,000.
  • Phải đầu tư tối thiểu CAD 125,000 vào một doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định.
  • Đặt cọc CAD 75,000 cho tỉnh New Brunswick. Số tiền này sẽ được trả lại khi bạn đã đạt được một số điều kiện được quy định trong bản giao ước giữa bạn với tỉnh New Brunswick.
  • Khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt
  • Tham gia vào hoạt động điều hành quản lý doanh nghiệp tại New Brunswick.
  • Tham gia cuộc phỏng vấn tại New Brunswick với một nhân viên của chương trình và phải đến thăm New Brunswick ít nhất 5 ngày để tìm hiểu và lên kế hoạch kinh doanh.
  • Nộp bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, hoặc đề xuất kinh doanh nếu bạn cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm những cơ hội kinh doanh trong một lĩnh vực đặc thù nào đó.

“Nếu bạn quan tâm trong việc chuyển đến New Brunswick và trở thành một công dân của Canada thì Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick (NBPNP) có thể xem là hoàn hảo cho bạn.”

Vui lòng click vào link: http://www.canadaexpressentry.org/provincial-nominee-program/new-brunswick.php

“If you are interested in moving to New Brunswick and becoming a citizen of Canada then the New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) may be perfect for you.”