Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Chương trình định cư theo diện doanh nhân bang New Brunswick

Là chương trình cấp Thường trú nhân (PR) của tỉnh bang dành cho doanh nhân, cho phép người đứng đơn và các thành viên trong gia đình sinh sống và kinh doanh tại tỉnh bang New Brunswick.

Lợi ích

Mức ký qũy thấp nhất: Mức yêu cầu ký quỹ là 100.000 CAD, thấp nhất trong các chương trình doanh nhân tại Canada

Không cần phải đi khảo sát: Chỉ cần tham gia buổi Information Session được chính phủ New Brunswick tổ chức tại Việt Nam (TP Hồ Chí Minh/Hà Nội) Chấp nhận tài sản cho, tặng, thừa kế

Thời gian thụ lý hồ sơ nhanh: thời gian cấp thường trú nhân (PR) nhanh nhất trong các tỉnh bang: 1-1.5 năm

Không trải qua giai đoạn thử thách: Các chương trình doanh nhân khác tại Canada thường trải qua giai đoạn 2 năm thử thách trước khi được cấp PR

Điểm xét duyệt hồ sơ 65/100: Hiện tại, số điểm tối thiểu để tham gia chương trình là 65/100 điểm

YÊU CẦU

Người đứng đơn tuổi từ 21-55

Ký quỹ 100.000 CAD

Kinh nghiệm quản lý: sở hữu doanh nghiệp (ít nhất 3 trong 5 năm gần nhất)/ hoặc quản lý cấp cao (tối thiểu 5 năm kinh nghiệm) 

Ngoại ngữ: CLB 5, tương đương IELTS General 5.0. Nghe 5.0, Đọc: 4.0, Viết: 5.0, Nói: 5.0

Dự án kinh doanh: Tối thiểu 250.000 CAD

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT, hoàn thành ít nhất 2 năm đại học/cao đẳng

Điểm EOI: Hiện tại số điểm tối thiểu để tham gia chương trình là 65/100 điểm

Chứng minh tài chính: Tối thiểu 600.000 CAD (300.000 CAD có tính thanh khoản)

QUY TRÌNH

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hồ sơ (1-3 tháng) Khách hàng được sắp xếp tham gia buổi Information Session hoặc tham gia khảo sát New Brunswick

Giai đoạn 2: Nộp EOI Đợi NB mời nộp hồ sơ chính thức (1-6 tháng)

Giai đoạn 3: NB gửi thư mời ITA Xếp lịch phỏng vấn online hoặc trực tiếp (3 tháng)

Giai đoạn 4: Chờ kết quả và yêu cầu ký quỹ chính thức (2-3 tháng)

Giai đoạn 5: Ký quỹ vào NB 100.000 CAD (trong vòng 60 ngày)

Giai đoạn 6: Nộp hồ sơ đến liên bang cấp visa (9-12 tháng)

Thông tin từ Website tỉnh bang New Brunswick:http://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en.html