Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Định cư Canada diện tay nghề New Brunswick

Chương trình đề cử New Brunswick tạo điều kiện nhập cư cho những ứng viên đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cụ thể ở New Brunswick. Trong Chương trình đề cử của tỉnh New Brunswick (PNP), bạn có thể hội đủ điều kiện theo một trong 2 dòng sau: có sẵn lời mời công việc Job offer Applicants, có gia đình tại New Brunswick hỗ trợ Family Support Applicants.

Để nộp đơn theo loại này, Ứng viên phải:

 • Có lời mời công việc từ một nhà tuyển dụng có trụ sở tại New Brunswick – Nhà tuyển dụng phải chứng minh rằng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các kỹ năng này trong thị trường lao động địa phương;
 • Có ít nhất 50 điểm trên Thang tính điểm (các yếu tố là độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm kinh doanh, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng);
 • Sẵn sàng ký một thỏa thuận để định cư vĩnh viễn tại New Brunswick.

Để nộp đơn theo loại này, Ứng viên phải:

 • Có một người họ hàng gần gũi với người sống ở New Brunswick;
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề nghiệp dự định ở New Brunswick;
 • Có trình độ giáo dục cần thiết để hoàn thành công việc trong nghề nghiệp dự định;
 • Có đủ tiền để định cư tại New Brunswick;
 • Sẵn sàng ký một thỏa thuận để định cư vĩnh viễn tại New Brunswick.

Người thân ở Canada phải:

 • Là công dân Canada hoặc thường trú nhân;
 • Hoạt động kinh doanh ở New Brunswick hoặc làm việc tại New Brunswick trong ít nhất 12 tháng liên tiếp;
 • Tự tài trợ cho mình.