Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Về chúng tôi

Chúng tôi cung cấp thông tin và hỗ trợ cơ hội đầu tư và định cư nước ngoài (Mỹ, Canada, Âu Châu, v.v.), và phương tiện pháp lý giao thông cho cá nhân và gia đình của quí vị thông qua các chương trình nhập cảnh, làm việc, đặc biệt là chương trình Đầu tư và Kinh doanh ở Mỹ và Canada, cho các nhà đầu tư hoặc doanh nhân có tầm nhìn quốc tế, đem lại cho họ một lợi thế đáng kể cho sự nghiệp, cho bản thân và cho gia đình của họ.