Hỗ trợ nóng: 090 364 8068
Những quyền lợi khi có thẻ xanh (Green Card) Mỹ

Những quyền lợi khi có thẻ xanh (Green Card) Mỹ

Quyền lợi đầu tiên là có thể ở bất kì nơi nào trong 50 bang của Mỹ