Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Tin tức

Điều kiện xét thẻ xanh Mỹ theo diện EB-5

Hiện nay, chương trình đầu tư và định cư Mỹ theo diện EB5 vẫn diễn ra bình thường. Theo luật EB5, đầu tư 500.000 USD vào trung tâm vùng (TEA) và 1.000.000 USD vào khu vực ngoài trung tâm vùng (TEA) vẫn có hiệu lực đến ngày 30/9/2018.
Điều kiện xét thẻ xanh Mỹ theo diện EB-5

Tuy nhiên, thủ tục thụ lý và xét duyệt hồ sơ đang gia tăng theo hướng khắt khe hơn trước.

Sở Di trú và Bộ An ninh nội địa Mỹ có thể tăng điều kiện cũng như số tiền đầu tư bất kỳ lúc nào mà không cần thông qua quốc hội.

Việt Nam đang vượt quá quota hồ sơ đầu tư lấy thẻ xanh. Theo luật Mỹ, mỗi nước chỉ được cấp giới hạn không quá 700 visa một năm, trong khi theo số liệu của Sở Di trú, số hồ sơ đã và đang nộp hay đợi kết quả, đợi cấp visa ở Việt Nam đã lên đến 4.100 visa. Vì vậy, thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ cũng tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, vì số hồ sơ Việt Nam tăng đáng kể trong 4 năm qua, Sở Di trú Mỹ sẽ tăng mức độ nghiêm trọng trong cách thức thụ lý hồ sơ, siết chặt khâu chứng minh nguồn tiền và cách thức chuyển tiền.

Sau ngày 30/9/2018, chương trình EB5 đứng trước khả năng có nhiều thay đổi về số tiền đầu tư, phạm vi trung tâm vùng, hạn mức visa... Thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chân đăng ký trước khi quốc hội Mỹ có những thay đổi mới khó khăn hơn.