Hỗ trợ nóng: 090 364 8068
Chương trình EB5

Chương trình EB5

Chương trình EB5 là cơ hội cho người nước ngoài mong muốn định cư tại Mỹ cùng gia đình bằng hình thức đầu tư. Đầu tư vào một dự án và tạo công ăn việc làm cho người lao động Hoa Kỳ. Chương trình EB5 đã bắt đầu từ năm 1990, nó được viết tắt từ cụm từ “Employment Base Fifth”. Mỗi năm chính phủ Mỹ cấp tối đa 10.000 visa theo diện EB5 cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Việt Nam. Mỗi năm Quốc hội phải phê chuẩn ...
Quy trình xử lý hồ sơ EB5

Quy trình xử lý hồ sơ EB5

Quy trình xử lý hồ sơ EB5