Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Tin tức EB5 & EB3

Tình trạng tài chính của lãnh thổ Hoa Kỳ, Puerto Rico

Puerto Rico là một lãnh thổ của Mỹ từ hơn 100 năm (căn cứ trên hiến pháp Foraker Law, 1900)
Tình trạng tài chính của lãnh thổ Hoa Kỳ, Puerto Rico

Lần đầu tiên trong lịch sử của Puerto Rico không trả nợ đúng với ngày tháng hứa hẹn. Nhưng chỉ là chưa trả kịp thời hiện nay. Đây là tình trạng có thể đưa  đến vỡ nợ (bankcruptcy). Trong tình trạng này vật giá sẽ xuống khi kinh tế  Puerto Rico sa vào tình trạng vỡ nợ, hoặc là có thể sa vào tình trạng này. Vì tình trạng giá cả sa sút, du khách sẽ càng đến Puerto Rico nhiều hơn. Vì thế sẽ có lợi cho dự án Four Seasons để thu hút khách du lịch nhiều hơn trong tương lai. Số lượng du khách đến Puerto Rico từ 1,6 triệu năm 2015 lên tới 10 triệu trong năm 2016.

Sự đóng góp tài chính Puerto Rico là do chính sách ưu đãi miễn thuế của chính phủ Puerto Rico và sự đóng góp của công ty phát triển du lịch Puerto Rico; không phải từ tiền của chính phủ Puerto Rico. Vì vậy, ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng tài chính Puerto Rico sẽ đem lại kết quả khả quan hơn cho du lịch và nền kinh tế trong tương lai của Puerto Rico, tức là cho dự án Four Seasons. Vốn đầu tư của dự án là vốn của nhà đầu tư, không tùy thuộc vào chính phủ Puerto Rico. Sư đóng góp phần đẩu tư vào dự án Four Seasons Resort đã quyết định và đã được thực hiện rồi, không còn trực thuộc vào tình trạng tài chính của chính phủ Puerto Rico hiện nay.

Trong quá khứ của lịch sử Mỹ gần đây, thành phố New York, cũng như Quận Cam Mỹ ở California (Orange County)  đã trải qua giai đoạn bên bờ vỡ nợ như Puerto Rico hiện nay. Nhưng hiện nay New York và Orange County là những vùng kinh tế thịnh vượng hàng đầu của Mỹ. Trong nền kinh tế thị trường sự vỡ nợ, hay là trên đường đưa đến vỡ nợ, là một liều thuốc, không lành mạnh, nhưng đem lại cho bệnh nhân một cơ hội hồi phục lại sức mạnh, một cơ hội thúc đẩy sự cải thiện cần thiết cho nền kinh tế để vượt lên trong tương lai. Đây cũng là một cơ hội đầu tư lý tưởng cho những nhà đầu tư hàng đầu, danh tiếng như Ông Warren Buffet trong quá khứ, trong những trường hợp tương tự, cũng như ngày hôm nay trong trường hợp dự án đầu tư Puerto Rico Fours Seasons, cùng đầu tư với nhà tỷ phư Bill Gates dưới thương hiệu Four Seasons