Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Tin tức EB5 & EB3

USCIS đang điều chỉnh phí xử lý hồ sơ

USCIS thông báo rằng họ đang điều chỉnh phí xử lý cho mẫu đơn I-129, Đơn yêu cầu đối với Người lao động không định cư và mẫu đơn I-140, Đơn xin nhập cư cho Người lao động nước ngoài bắt đầu từ ngày 01/10/2018.
USCIS đang điều chỉnh phí xử lý hồ sơ

 

Phí xử lý phí mẫu đơn sẽ tăng lên $ 1,410, tăng 14,92% (sau khi làm tròn) từ mức phí hiện tại là $ 1,225. Mức tăng này, được thực hiện theo Luật Nhập cư và Quốc tịch, thể hiện tỷ lệ phần trăm thay đổi lạm phát kể từ khi mức phí này được tăng lên trong năm 2010 dựa trên Chỉ số Giá tiêu dùng của người tiêu dùng đô thị.

Nguồn: https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-adjusting-premium-processing-fee