Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Dự án EB5

Dự án khách sạn 9 Orchard, New York

Dự án này đã có sẵn 1500 visa chờ cấp cho các nhà đầu tư. Tức là khi nộp đơn đầu tư vào dự án này thì nhà đầu tư không phải chờ đợi, vì đã có sẵn visa của dự án để cấp cho các nhà đầu tư. Mặc dù, số lượng quota visa của năm 2018 để cấp cho người Việt Nam đã hết, nhưng dự án này vẫn tiếp tục được cấp visa cho nhà đầu tư của dự án.

Nhà phát triển DLJ giàu kinh nghiệm với 16 tỷ USD các hợp đồng bất động sản đã hoàn thành

Chấp Nhận vay vốn đầu tư từ các nhà đầu tư EB-5 từ tháng 9/2017

Tổng Trị Giá Dự án 190.800.000 đô la:

  • Nhà đầu tư EB-5 cho vay: 73.500.000 đô la (38.5%)
  • Vốn Huy động đảm bảo: Vốn Từ Nhà Phát Triển 117.300.000 đô la (61.5%)

Nhà đầu tư EB-5 được đảm bảo trả nợ theo hình thức Vốn huy động đảm bảo

DLJ xác nhận bảo lãnh Vốn cho mọi hồ sơ I-526 . 100% lợi nhuận được dùng để trả vốn EB-5. Nhà phát triển dự án không nhận lợi nhuận trước khi toàn bộ dự án EB-5 hoàn thành

Không có định mức tối thiểu cho EB-5, mọi khoản đóng góp EB-5 được chấp nhận vào dự án

Nhà phát triển dự án ước tính nhận được 20 triệu đô la tiền đầu tư từ chính phủ thông qua Hệ thống lịch sử điểm tín dụng

Dự án này đã có sẵn 1500 visa chờ cấp cho các nhà đầu tư. Tức là khi nộp đơn đầu tư vào dự án này thì nhà đầu tư không phải chờ đợi, vì đã có sẵn visa của dự án để cấp cho các nhà đầu tư. Mặc dù, số lượng quota visa của năm 2018 để cấp cho người Việt Nam đã hết, nhưng dự án này vẫn tiếp tục được cấp visa cho nhà đầu tư của dự án.

Tổng số tiền đầu tư: 550.000 USD